Các loại pin đồng hồ dùng được bao lâu? Yếu tố nào ảnh hưởng tới tuổi thọ của pin