THƯƠNG HIỆU
KHOẢNG GIÁ
GIỚI TÍNH
CHẤT LIỆU DÂY
HÌNH DẠNG MẶT SỐ
KÍCH THƯỚC MẶT SỐ
KIỂU ĐỒNG HỒ
LOẠI MÁY
MÀU MẶT SỐ
MỨC CHỐNG NƯỚC

Hiển thị 1–20 của 29 kết quả

Đồng hồ treo tường Weilingdun G30055

3.260.000

Kích thước 32.2 x 88.3 x 11.5cm, Vỏ gõ tự nhiên - 4 bản nhạc - Máy pin Nhật

Đồng hồ treo tường Weilingdun G30198

3.260.000

Kích thước 30 x 69.8 x 13.7cm, Vỏ gõ tự nhiên - 4 bản nhạc - Máy pin Nhật

Đồng hồ treo tường Weilingdun G30320

3.850.000

Kích thước 22,4 x 53 x 9cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên

Đồng hồ treo tường Weilingdun G30338

4.740.000

Kích thước 63 x 31,1 x 11,6cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - 4 bản nhạc

Đồng hồ treo tường Weilingdun G30299

4.740.000

Kích thước 29,7 x 67,4 x12,9cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - 4 bản nhạc

Đồng hồ treo tường Weilingdun G10466

1.480.000

Đường kính 34.2 x 4 cm - Máy pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên

Đồng hồ treo tường Weilingdun G10484

1.250.000

Đường kính 35 x .8 cm - Máy pin Nhật - Chất liệu mặt kính vỏ nhựa tổng hợp

Đồng hồ treo tường Weilingdun G10503

1.360.000

Đường kính 29.4 x 4.2 cm - Máy pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên

Đồng hồ treo tường Weilingdun G10437

5.330.000

Ngang 56,8cm Dài: 69cm Dày 7,6 cm - Máy Pin Nhật (Quartz) - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên

Đồng hồ treo tường Weilingdun G10438

5.030.000

Đường kính 56,8cm, Dày 7,6 cm - Máy Pin Nhật (Quartz) - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên

Đồng hồ treo tường Weilingdun G10506

3.550.000

Đường kính 59 x 5.3 cm - Máy pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên

Đồng hồ treo tường Weilingdun G20260

8.300.000

Đường kính 67cm, dày 9,8 cm - Máy pin Nhật có quả lắc - 4 bản nhạc - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên

Đồng hồ treo tường Weilingdun G20278

4.450.000

Đường kính 49,3cm, Dày 6 cm - Máy pịn Nhật có quả lắc - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - Mặt số 3D

Đồng hồ treo tường Weilingdun G30054

3.850.000

Kích thước 53.1 x 22.6 x 12.5cm, Vỏ gõ tự nhiên - 4 bản nhạc - Máy pin Nhật

Đồng hồ treo tường Weilingdun G30130

4.450.000

Kích thước 33.5 x 64.6 x 11.9cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - 4 bản nhạc

Đồng hồ treo tường Weilingdun G30248

8.000.000

Kích thước 34 x 88.3 x 15cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - 4 bản nhạc

Đồng hồ treo tường Weilingdun G30261

4.150.000

Kích thước 53.1 x 22.6 x 12.5cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - 4 bản nhạc

Đồng hồ treo tường Weilingdun G30316

7.400.000

Kích thước 46,3 x 115,2 x 15,5cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - 4 bản nhạc

Đồng hồ treo tường Weilingdun G30336

4.450.000

Kích thước 50,2 x 31 x 10,2cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - 4 bản nhạc

Đồng hồ treo tường Weilingdun G30358

7.400.000

Kích thước 101 x 41,7 x 15,5cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - 4 bản nhạc