THƯƠNG HIỆU
KHOẢNG GIÁ
GIỚI TÍNH
CHẤT LIỆU DÂY
HÌNH DẠNG MẶT SỐ
KÍCH THƯỚC MẶT SỐ
KIỂU ĐỒNG HỒ
LOẠI MÁY
MÀU MẶT SỐ
MỨC CHỐNG NƯỚC

Hiển thị tất cả 18 kết quả

Đồng hồ treo tường Wellington G10291

1.960.000

Đường kính 33,2cm, Dày 6cm -  Máy pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên

Đồng hồ treo tường Wellington G10445

1.480.000

Kích thước 36 x 36 cm, Dày 14,5cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên

Đồng hồ treo tường Wellington G10451

2.670.000

Kích thước 50cm x 27cm, Dày 7,3cm -  Máy pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên

Đồng hồ để bàn Weilingdun T10299

8.300.000

Kích thước 45 x 33.7 cm x 16cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - 4 Bản nhạc

Đồng hồ để bàn Weilingdun T20220

1.360.000

Kích thước 28 x 16 cm x 7cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - 4 Bản nhạc

Đồng hồ để bàn Weilingdun T20225

2.670.000

Kích thước 26.1 x 22.2 cm, Dày 8.8cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - 4 Bản nhạc

Đồng hồ để bàn Weilingdun T20241

2.670.000

Kích thước 25 x 12 cm x 37cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - 4 Bản nhạc

Đồng hồ để bàn Weilingdun T20249

3.260.000

Kích thước 42 x 21.5 x 9 cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - 4 Bản nhạc

Đồng hồ để bàn Weilingdun T20263

3.260.000

Kích thước 42 x 21.5 x 9 cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - 4 Bản nhạc

Đồng hồ để bàn Wellington T10384

5.920.000

Kích thước 41 x 25 cm, Dày 11,5cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - 4 Bản nhạc

Đồng hồ để bàn Wellington T10386

3.260.000

Kích thước 22 x 10.5cm, Dày 28,6cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - Có ngăn kéo

Đồng hồ để bàn Wellington T20239

4.450.000

Kích thước 34 x 22.5cm, Dày 11.9cm -  Máy cơ Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - Có quả lắc & nhạc

Đồng hồ để bàn Wellington T20240

4.450.000

Kích thước 35 x 23cm, Dày 12.3cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - Có quả lắc & nhạc

Đồng hồ để bàn Wellington T20246

3.850.000

Kích thước 27.3 x 22.6cm, Dày 10.7cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - Có 4 bản nhạc

Đồng hồ treo tường Wellington G10331

3.260.000

Đường kính 56.6cm, Dày 4,5cm -  Máy pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên

Đồng hồ treo tường Wellington G30337

5.630.000

Kích thước 80 x 30 x14,5cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - 4 bản nhạc

Đồng hồ treo tường Wellington G30431

8.590.000

Kích thước 33,5 x 63,2cm x 14,5cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - 4 bản nhạc

Đồng hồ để bàn Weilingdun T20245

4.150.000

Kích thước 41.5 x 26 cm, Dày 12,1cm -  Máy Pin Nhật - Chất liệu vỏ gỗ tự nhiên - 4 Bản nhạc